Vybrané projekty

Guangda Xinyi

Názov projektu: Guangda Xinyi - Municipal wastewater


Miesto: Xinyi P.R.C.; 34°19'00.9"N 118°18'45.2"E
Zákazník: Guangda Water Management
Rok: 2016 – x

Obsah: Komunálna odpadová voda


Služby poskytované spoločnosťou BHU:

Komunálna čistiareň odpadových vôd so zrážaním, flokuláciou a sedimentáciou (BHU reaktor LHPS) a BAF (biologické prevzdušnené filtre) a ozonizácia + uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
 Komunálna odpadová voda
Produktová voda: Upravená odpadová voda na vypúšťanie do povrchových vôd
Kapacita: 12'000 m³/d
Technológie: LHPS reactor 1 x 500 m³/h

                      BAF ( CN -> DN )

Top Harvest Yanchang Coal

Názov projektu:  Top Harvest Yanchang Coal


Miesto: Yan’an, P.R.C.; 35°53'49.6"N 109°21'38.5"E
Zákazník: Yan’an Energy and Chemical Group Co. Ltd. Of Shaanxi Yanchang Petroleum Group Co. Ltd.
Rok: 2016 – x

Obsah: Čistenie priemyselných odpadových vôd


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Čistenie priemyselných odpadových vôd zrážaním, flokuláciou a sedimentáciou (BHU-reaktor LHPS), Biofiltrácia, flotácia, BiosS-Treat® - technológia ako predbežná úprava reverznej osmózy, DAF, A/O Biológia, vč. uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Priemyselné odpadové vody
Produktová voda: upravená odpadová voda na vypúšťanie do povrchových vôd
Kapacita: 700 + 800 m³/h
Technológie: LHPS reactor
                     Dissolved air flotation - DAF

                     AO Biology Biological aerated filters (BAF)
                     Sand filtration - MF
                     AC Filtration - Aktívne Uhlie

Weihei Gaoqu

Názov projektu: Weihei Gaoqu


Miesto: Gaoqu P.R.C.; 37°30'36.3"N 122°01'18.7"E
Zákazník: Weihei Water Management Enviromental Technology
Rok: 2016 – x

Obsah: Komunálna odpadová voda


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Čistiareň komunálnych odpadových vôd so zrážaním, flokuláciou a sedimentáciou (reaktor BHU LHPS) a Biofiltrácia vč. uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Komunálna odpadová voda
Produktová voda: Upravená odpadová voda na vypúšťanie do povrchových vôd
Kapacita: 40.000 m³/d
Technológie: LHPS reactor 2 x 875 m³/h
                      BAF Biofiltration 4 x 437,5 m³/h

Bara Werk Frauenfeld

Názov projektu: Schweizer Zucker AG (SZU) - Bara Werk Frauenfeld


Miesto: Frauenfeld, Švajčiarsko; 47°33'21.3"N 8°52'14.9"E
Zákazník: Schweizer Zucker AG (SZU)
Rok: 2015 – 2017

Obsah: Spracovanie procesnej vody

 

Služby poskytované spoločnosťou BHU:

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky odvzdušňovacieho zariadenia


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Riečna voda
Produktová voda: upravená riečna voda na použitie ako procesná voda
Kapacita:  Prietok Kalu 140 m3/h
                Prietok Plynu 25 m3/h
Technológie: Odvzdušňovač medzi zberačom kalu z vápna a čističom

PKN Orlen

Názov projektu:  Water treatment for PKN Orlen


Miesto: Plock, Poľsko; 52°34'30.5"N 19°40'51.8"E
Zákazník: BUDIMEX S.A.Office Warsaw Poland
Rok: 2015 – 2017

Obsah: Spracovanie procesnej vody


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky reaktorov LHPS (Lamellar High Performance Settle)


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
 Riečna vody (Wisla)
Produktová voda:  Upravená riečna voda na použitie ako procesná voda
Kapacita: 3 x 1.400 m³/h
Technológie: LHPS reactors

Südzucker Zeitz

Názov projektu:  Südzucker Zeitz PWT


Miesto: Zeitz, Germany; 51°03'09.5"N 12°06'38.6"E
Zákazník: Südzucker AG
Rok: 2014 – 2016

Obsah: Spracovanie procesnej vody


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Riečna voda (Weiße Elster)
Produktová voda: Upravená riečna voda na použitie ako procesná voda
Kapacita:  220 m³/h ( 200 - vtok + 20 recyklácia z preplachu BiosStreat )
Technology: LHPS reactor – 1 x 250 m³/h
                     BiosS-Treat® Filtration – 3 x 110 m³/h
                     Reverse Osmosis - 70 % permeát, 30 % koncentrát

WWTP Keszthely

Názov projektu: Digestion Plant of the WWTP Keszthely


Miesto: Keszthely, Maďarsko; 46°44'10.0"N 17°14'12.0"E
Zákazník: DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Rok: 2014 – 2015

Obsah: Rekonštrukcia čističky odpadových vôd pre komunálne odpadové vody s trávením kalu a využívaním plynu


Služby poskytované spoločnosťou BHU:: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka zariadenia, dozor nad montážou, uvedenie do prevádzky tráviacich jednotiek a zodpovedajúceho elektrického zariadenia.


Údaje o projekte:
Objem tráviaceho Reaktora:
 2 x 1.400 m³
Kapacita nádrží bioplynu:  660 m³
Elektrické generátory:  330 kW
Priemerná denná produkcia: 2.000 kWh/d

Využitie energie pre stanice: min. 100% z jednotky úpravy kalu
                                               cca. 40% z celkovej technológie

Pailles / Mauritius

Názov projektu: DWT Mauritius


Miesto: Pailles / Ostrov Mauritius; 20°11'21.6"S 57°28'35.7"
Zákazník: Sotravic Ltée
Rok: 2013 – 2016

Obsah: čistička pitnej vody s úpravou pH


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálnych zariadení, mechanických a elektrických zariadení vodných diel vč. uvedenie do prevádzky a dohľad nad inštaláciou


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
 Povrchová voda z rôznych zdrojov
Produktová voda: Upravená riečna voda na použitie ako pitná voda
Kapacita: 3.333 m³/h
Technológie: LHPS reactor – 3 x 1.150 m³/h z oduhličovaním a úpravou pH
                      MMF - Multi Mediálna Filtratrácia – 8 x 56 m²

Langley Gulch

Názov projektu:  Langley Gulch / Idaho Power


Miesto: Langley Gulch / ID, USA; 43°54'14.8"N 116°49'13.0"W
Zákazník: Aquatech
Rok: June 2010 – Mai 2012

Obsah:  Príprava chladiacej vody, procesnej vody a napájacej vody kotla z povrchových vôd (stupeň primárnej úpravy)

Služby poskytované spoločnosťou BHU:

Projektovanie, inžiniering, dodávka, inštalácia, uvedenie do prevádzky koagulačného / flokulačného reaktora, sedimentácia a predhlušťovanie kalu v kompaktnej jednotke LHPS (Lamella High Performance Settler)


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
 Riečna voda (rieka hada)
Produktová voda: Prevádzková voda na ďalšiu úpravu chladiacej vody,                                     napájacej vody kotla
Kapacita:  1 x 295 m³/h riečnej vody /
                1 x 1300 gpm Čírenie
Technológie: LHPS Reaktor ( zmäkčovanie + redukcia Siliky ) z dávkovaním                        oxidu horečnatého

Huaneng Dezhou Power Plant

Názov projektu:  Huaneng Dezhou Power Plant


Miesto: Dezhou / China; 37°26'51.9"N 116°14'44.5"E
Zákazník: Evonik Energy Services Essen Power Plant Dezhou China
Rok: 2008 - 2010

Obsah: Úprava povrchovej vody


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka, inštalácia, uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Riečna voda (žltá rieka)
Produktová voda: Prevádzková voda, chladiaca voda
Kapacita:  2 x 1250 m³/h Čistenie​
Technológie: LHPS Reaktor

Sinopec Guangzhou

Názov projektu: Sinopec Guangzhou


Miesto: Guangzhou, China; 34°54'21.8"N 112°36'21.9"E
Zákazník: Sinopec Guangzhou, Top Harvest
Rok: 2009 - 2010

Obsah: Príprava procesnej vody z povrchovej vody


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky zariadení na úpravu vody


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Riečna voda (Pearl River)
Produktová voda: Procesná voda
Kapacita:  2100 m³/h Clarification
Technológie: LHPS Reactors
                     Multi Media Filtre - MMF

Sinopec Luoyang (Oil Refinery) WWTP

Názov projektu: Sinopec Luoyang (Oil Refinery) WWTP - Optimization Project


Miesto: Luoyang, China; 30°37'10.5"N 114°26'27.5"E
Zákazník: Sinopec, Luoyang
Rok: 2013 – 2014

Obsah: Úprava odpadových vôd v rafinérii

Služby poskytované spoločnosťou BHU:

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky čističiek odpadových vôd


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Priemyselné odpadové vody
Produktová voda: STP-efluent podľa miestnych požiadaviek
Kapacita:  1 x 450 m³ / h Čistenie odpadovej vody
Technology: Flotácia (DAF)
                     LHPS-Clarifier
                     Biofiltration
                     Odvodňovanie Kalu

Südzucker Ochsenfurt

Názov projektu: Südzucker Ochsenfurt


Miesto: Ochsenfurt / Germany; 49°40'06.5"N 10°04'59.8"E
Zákazník: Südzucker AG
Rok: 2012 – 2014

Obsah: Anaeróbna príprava vody pomocou predokyselenia a metanácie (krok anaeróbnej úpravy)


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, montáž, uvedenie do prevádzky a uvedenie do prevádzky predokyselinového reaktora, metánového reaktora, odplyňovacej jednotky a zahusťovania kalu a miestnosti zariadenia.


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
 Umývacia voda repy
Produktová voda:  metán pre energiu, predbežne upravenú vodu pre                                         nasledujúci krok aeróbnej úpravy
Kapacita: 45.000 kg CSB/d
Technológie: zníženie zaťaženia CSB v odpadovej vode prostredníctvom                            metanizácie

WWTP Weihai Huafang

Názov projektu:  WWTP Weihai Huafang


Miesto: Weihai, China; 37°30'37.3"N 122°01'20.0"E
Zákazník: Weihai Water Group Co., Ltd.
Rok: 2012 – 2015

Obsah: Realizácia kľúčovej čističky komunálnych odpadových vôd s mechanickou predbežnou úpravou, primárnym vyčistením, trojstupňovou biologicky prevzdušnenou filtráciou (BAF) a úpravou kalu. Modulárna biofiltrácia je vybavená chemickým zrážaním fosforu, ako aj pred denitrifikáciou, nitrifikáciou a post-denitrifikáciou.


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka zariadenia, dohľad nad inštaláciou, uvedenie do prevádzky čističky odpadových vôd


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Komunálna odpadová voda
Product water: Upravené odpadové vody podľa miestnych noriem

Standards: Čínsky štandard 1A:
                   BSB/BOD 10 ppm, CSB/COD 50ppm, SS 10 ppm,

                   NH4-N 5 ppm,TN 15 ppm, TP 0.5 ppm
Kapacita:  166 667 EW / P.E.
                 Qd 40 000 m³/d
                 Qh max. 2 167 m³/h
Technológie: Rotačné Sitá
                     Plynový odlučovač piesku
                     Primárna Sedimentácia LHPS
                     3. Stupňový BAF
                     Spracovanie kalu (odvodňovanie)

Weihei Jingqu

Názov projektu:  Weihei Jingqu


Miesto: Jingqu , P.R.C.; 37°27'11.4"N 122°14'20.4"E
Zákazník: Weihei Water Management Enviromental Technology
Rok: 2017 - x

Obsah: Komunálna odpadová voda

Služby poskytované spoločnosťou BHU:

Čistiareň komunálnych odpadových vôd so zrážaním, flokuláciou a sedimentáciou (reaktor BHU LHPS) a trojstupňová biologická filtrácia (BAF )vč. uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Komunálne odpadové vody
Produktová voda:  Ošetrená odpadová voda na vypúšťanie do povrchových                                vôd

Kapacita:  50.000 m³/d
Technológie: LHPS reactor 4 x 1300 m³/h
                     LHPS reactor 2 x 1675 m³/h

                     Biofiltration 3350 m³/h ( BAF - pred DN, CN, po DN )

WISCO Wuhan Int. Steel Corp.

Názov projektu:  WISCO Wuhan Int. Steel Corp.


Miesto: Wuhan / P.R.C.; 23°04'03.9"N 113°29'45.9"E
Zákazník: HUADET, Wuhan
Rok: 2008 – 2009

Obsah: Čistenie priemyselných odpadových vôd


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky čističiek odpadových vôd


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Priemyselné odpadové vody
Produktová voda: Upravené odpadové vody na opätovné použitie ako                                       procesná voda

Kapacita:  10.000 m³/h
Technológie: LHPS reaktor – 6 x 1.670 m³/h
                     Media Filtration – 12 x 835 m³/h

GKM Mannheim

Obsah: Kotlova Voda


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky čističiek odpadových vôd


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
 P
red úprava
Produktová voda:  Kotlova Voda

Kapacita: 1 x 310 m³/h Ion exchanger
                1 x 300 m³/h Odplynenie
                3 x 110 m³/h Reverzná Osmóza 

Technológie: Continuálny ion exchange
                      Podtlakove Odplynenie
                      Reverzná Osmóza

Názov projektu:  GKM Mannheim


Miesto: Mannheim / Nemecko; 49°26'40.1"N 8°29'56.5"E
Zákazník: GKM
Rok: 2009 – 2010

Siemens Malzenice

Názov projektu:  Siemens Malzenice


Miesto: Malzenice / SK; 48°27'29.2"N 17°41'24.3"E
Zákazník: Siemens
Rok: 2008 – 2010

Obsah: Spracovanie Povrchovej vody


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka, inštalácia, uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Riečna voda
Produktová voda: Procesná voda, chladiaca voda

Kapacita:  2 x 240 m³/h Čistenie
Technológie: LHPS Reaktor

Motor Oil, Hellas / Oil Refinery

Názov projektu:  Motor Oil, Hellas / Oil Refinery


Miesto: Corinth / GR; 37°55'14.9"N 23°04'26.1"E
Zákazník: Motor Oil, Hellas
Rok: 2004 – 2006

Obsah: Spracovanie vody a kalu v rafinérií


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky čističiek odpadových vôd


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Priemyselná voda
Produktová voda: STP podľa miestnych požiadaviek

Kapacita: 1 x 450 m³/h Spracovanie Odpadovej vody
Technológie: Flotácia (DAF)
                     Media Filtration
                     Biofiltration
                     Sludge dewatering

Focsani –  Sewage Treatment Plant & Digestion Plant