Vybrané projekty

Guangda Xinyi

Názov projektu: Guangda Xinyi - Municipal wastewater


Miesto: Xinyi P.R.C.; 34°19'00.9"N 118°18'45.2"E
Zákazník: Guangda Water Management
Rok: 2016 – x

Obsah: Komunálna odpadová voda


Služby poskytované spoločnosťou BHU:

Komunálna čistiareň odpadových vôd so zrážaním, flokuláciou a sedimentáciou (BHU reaktor LHPS) a BAF (biologické prevzdušnené filtre) a ozonizácia + uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
 Komunálna odpadová voda
Produktová voda: Upravená odpadová voda na vypúšťanie do povrchových vôd
Kapacita: 12'000 m³/d
Technológie: LHPS reactor 1 x 500 m³/h

                      BAF ( CN -> DN )

Top Harvest Yanchang Coal

Názov projektu:  Top Harvest Yanchang Coal


Miesto: Yan’an, P.R.C.; 35°53'49.6"N 109°21'38.5"E
Zákazník: Yan’an Energy and Chemical Group Co. Ltd. Of Shaanxi Yanchang Petroleum Group Co. Ltd.
Rok: 2016 – x

Obsah: Čistenie priemyselných odpadových vôd


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Čistenie priemyselných odpadových vôd zrážaním, flokuláciou a sedimentáciou (BHU-reaktor LHPS), Biofiltrácia, flotácia, BiosS-Treat® - technológia ako predbežná úprava reverznej osmózy, DAF, A/O Biológia, vč. uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Priemyselné odpadové vody
Produktová voda: upravená odpadová voda na vypúšťanie do povrchových vôd
Kapacita: 700 + 800 m³/h
Technológie: LHPS reactor
                     Dissolved air flotation - DAF

                     AO Biology Biological aerated filters (BAF)
                     Sand filtration - MF
                     AC Filtration - Aktívne Uhlie

Weihei Gaoqu

Názov projektu: Weihei Gaoqu


Miesto: Gaoqu P.R.C.; 37°30'36.3"N 122°01'18.7"E
Zákazník: Weihei Water Management Enviromental Technology
Rok: 2016 – x

Obsah: Komunálna odpadová voda


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Čistiareň komunálnych odpadových vôd so zrážaním, flokuláciou a sedimentáciou (reaktor BHU LHPS) a Biofiltrácia vč. uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Komunálna odpadová voda
Produktová voda: Upravená odpadová voda na vypúšťanie do povrchových vôd
Kapacita: 40.000 m³/d
Technológie: LHPS reactor 2 x 875 m³/h
                      BAF Biofiltration 4 x 437,5 m³/h

Bara Werk Frauenfeld

Názov projektu: Schweizer Zucker AG (SZU) - Bara Werk Frauenfeld


Miesto: Frauenfeld, Švajčiarsko; 47°33'21.3"N 8°52'14.9"E
Zákazník: Schweizer Zucker AG (SZU)
Rok: 2015 – 2017

Obsah: Spracovanie procesnej vody

 

Služby poskytované spoločnosťou BHU:

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky odvzdušňovacieho zariadenia


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Riečna voda
Produktová voda: upravená riečna voda na použitie ako procesná voda
Kapacita:  Prietok Kalu 140 m3/h
                Prietok Plynu 25 m3/h
Technológie: Odvzdušňovač medzi zberačom kalu z vápna a čističom

PKN Orlen

Názov projektu:  Water treatment for PKN Orlen


Miesto: Plock, Poľsko; 52°34'30.5"N 19°40'51.8"E
Zákazník: BUDIMEX S.A.Office Warsaw Poland
Rok: 2015 – 2017

Obsah: Spracovanie procesnej vody


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky reaktorov LHPS (Lamellar High Performance Settle)


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
 Riečna vody (Wisla)
Produktová voda:  Upravená riečna voda na použitie ako procesná voda
Kapacita: 3 x 1.400 m³/h
Technológie: LHPS reactors

Südzucker Zeitz

Názov projektu:  Südzucker Zeitz PWT


Miesto: Zeitz, Germany; 51°03'09.5"N 12°06'38.6"E
Zákazník: Südzucker AG
Rok: 2014 – 2016

Obsah: Spracovanie procesnej vody


Služby poskytované spoločnosťou BHU: 

Projektovanie, inžiniering, dodávka špeciálneho zariadenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky


Údaje o projekte:
Typ surovej vody:
Riečna voda (Weiße Elster)
Produktová voda: Upravená riečna voda na použitie ako procesná voda
Kapacita:  220 m³/h ( 200 - vtok + 20 recyklácia z preplachu BiosStreat )
Technology: LHPS reactor – 1 x 250 m³/h
                     BiosS-Treat® Filtration – 3 x 110 m³/h
                     Reverse Osmosis - 70 % permeát, 30 % koncentrát